Workshop om kliniska studier i cancervården

I denna workshop vill vi diskutera hur vi inom södra sjukvårdsregionen kan hjälpas åt att ge fler patienter inom cancervården möjlighet att delta i kliniska studier och lyfta fram olika hjälpmedel och goda exempel.

Tid: 14 mars

Plats: Hotell Statt, Hässleholm

Workshopen är ett samarrangemang mellan Kliniska Studier Sverige – Forum Söder och Regionalt cancercentrum syd.

Målgruppen är såväl linjechefer som professionen inom cancervården i Södra sjukvårdsregionen.

Mer information och anmälan