Temadag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten

Välkommen till utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten den 20 november 2019!

Tid: 20 november

Plats: Medicon Village, Lund