MENY

Matvanor, alkohol och cancer

RCC Syd och Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention bjuder in till en eftermiddag med fokus på matens och alkoholens betydelse i primär- och sekundärprevention av cancer.

Tid: 17 september - 24 oktober

Plats: Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad

Vi fördjupar oss i matvanor och kostråd för primär- och sekundär cancerprevention samt under pågående cancerbehandling. Vi går också genom hur de råd vi ger under pågående behandling kan skilja från dem vi ger i förebyggande syfte.

Eftermiddagen vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap, samt få råd och tips om hur vi bäst samtalar om mat- och alkoholvanor med våra patienter och vilket stöd som finns att erbjuda.

Målgrupp
Kontaktsjuksköterskor, behandlingssjuksköterskor och teamet runt patienter med cancer.

Malmö, 17 september 13-16

Lund, 8 oktober, 13-16

Helsingborg, 16 oktober, 13-16

Kristianstad, 24 oktober, 13-16

Information om Kristianstad 24 oktober