Kalender för RCC Syd

RCC Syds kalender uppdateras regelbundet. Välkommen att kontakta oss om du har en händelse du vill inkludera i kalendern.

25
JAN
2018

Syd

Nationellt möte: Funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Tid: 25 januari 2018 - 26 januari 2018
Plats: Jubileumsaulan, MFC, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 1, Malmö

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter? På samma sätt som under mötet oktober 2016 kommer en fakultet av nationell och internationell expertis att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Alla oavsett specialitet och profession som arbetar med bäckencancer är hjärtligt välkomna.


4
APR
2018

Syd

Utbildning i Good Clinical Practice

Tid: 4 april 2018
Plats: Medicon Village, Lund

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd en utbildning i Good Clinical Practice (GCP) för att läkare och sköterskor inom cancervården ska kunna fungera som prövare och forskningssjuksköterskor. Att kombinera rollen som kontaksjuksköterska med rollen som forskningssköterska har visat sig fungera väl även på mindre enheter. Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor.


4
APR
2018

Syd

Processmöte inför SVF neuroendokrina buktumörer

Tid: 4 april 2018
Plats: Stadshotellet, Hässleholm

Inför SVF för neuroendokrina buktumörer som startar i år finns ett behov av att vi inom södra sjukvårdsregionen ser över och samordnar processer och arbetsfördelning inom detta område.


6
APR
2018

Syd

Nätverksmöte koloskopi

Tid: 6 april 2018
Plats: Medicon Village, Lund

Antalet koloskopier ökar för varje år, så gör också behoven och koloskopi beskrivs i många sammanhang som en flaskhals. Inför sannolikt kommande screening för kolorektal cancer ser vi många utmaningar och behov av att skapa ett nätverk för regionalt samarbete.


17
APR
2018

Syd

Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)

Tid: 17 april 2018
Plats: MFC, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

PTNS är idag en etablerad behandlingsmetod för bland annat överaktiv blåsa och avföringsinkontinens. Metoden är relativt enkel att lära sig och förtjänar större spridning i vår region. Med denna workshop vill vi samla både er som har erfarenhet av metoden och er som vill lära er grunderna i PTNS.


18
APR
2018

Syd

En afton om gynekologisk cancer

Tid: 18 april 2018
Plats: Malmö

Återkommande event för att uppmärksamma gynekologisk cancer. I samarbete med Nätverket mot gynekologisk cancer.


19
APR
2018

Syd

En dag för kontaktsjuksköterskan

Tid: 19 april 2018
Plats: Medicon Village, Lund

Under vårens dag för kontaktsjuksköterskor och teamen runt cancerpatienten tar vi bland annat upp vårdpersonals språkbruk och metaforer för cancer, familjens hälsa och välbefinnande vid cancersjukdom, prevention och egenvård vid risk för lymfödem samt barn som anhöriga inom palliativ vård.


24
APR
2018

Syd

Utbildning i Good Clinical Practice

Tid: 24 april 2018
Plats: Stadshotellet Hässleholm

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd en utbildning i Good Clinical Practice (GCP) för att läkare och sköterskor inom cancervården ska kunna fungera som prövare och forskningssjuksköterskor. Att kombinera rollen som kontaksjuksköterska med rollen som forskningssköterska har visat sig fungera väl även på mindre enheter. Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor.


25
APR
2018

Syd

Immunrelaterade biverkningar vid cancerbehandlingar - en tvärvetenskaplig endagskurs

Tid: 25 april 2018
Plats: Medicon Village, Lund

Välkommen till en dag med föreläsningar och patientfall angående utredning, diagnos och behandling av immunrelaterade biverkningar.


2
MAJ
2018

Syd

Gynekologisk cellprovtagning 50 år

Tid: 2 maj 2018
Plats: Malmö

Gynekologisk cellprovtagning är en av Sveriges mest framgångsrika screeningverksamheter som har räddat många kvinnors liv. Stora utvecklingsinsatser har genomförts och i år har ett helt nytt nationellt vårdprogram sett dagens ljus. Följ med på resan till nya vårdprogrammet och primärscreening med HPV.


2
MAJ
2018

Syd

Dialogmöte patientsamverkan

Tid: 2 maj 2018
Plats: Karlskrona

Välkommen till dialogmöte med Regionalt cancercentrum syd med fokus på information om patientsamverkan, Min vårdplan, vårdprogram för cancerrehabilitering, prevention med mera.


29
MAJ
2018

Syd

Dialogmöte patientsamverkan

Tid: 29 maj 2018
Plats: Halmstad

Välkommen till dialogmöte med Regionalt cancercentrum syd med fokus på information om patientsamverkan, Min vårdplan, vårdprogram för cancerrehabilitering, prevention med mera.


30
MAJ
2018

Syd

Dialogmöte patientsamverkan

Tid: 30 maj 2018
Plats: Växjö

Välkommen till dialogmöte med Regionalt cancercentrum syd med fokus på information om patientsamverkan, Min vårdplan, vårdprogram för cancerrehabilitering, prevention mm.


30
AUG
2018

Syd

Utbildning i Good Clinical Pratice

Tid: 30 augusti 2018
Plats: Stadshotellet Hässleholm

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd en utbildning i Good Clinical Practice (GCP) för att läkare och sköterskor inom cancervården ska kunna fungera som prövare och forskningssjuksköterskor. Att kombinera rollen som kontaksjuksköterska med rollen som forskningssköterska har visat sig fungera väl även på mindre enheter. Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor.


14
SEP
2018

Syd

Bench to bedside – for clinicians and cancer researchers in uro-oncology

Tid: 14 september 2018
Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live

September 14th, 2018 at Clarion Hotel & Congress Malmö Live


14
SEP
2018

Syd

Radiologisk workshop "watch and wait"

Tid: 14 september 2018
Plats: Skånes universitetssjukhus, Malmö

OBS - sista anmälningsdag har passerats.


21
SEP
2018

Syd

Radiologisk workshop kring MRT diagnostik av prostatacancer

Tid: 21 september 2018
Plats: Medicon Village, Lund

Målgrupp för dagen är radiologer som är intresserade av MRT-prostata och sköterskor som skall utföra undersökningar. Deltagande av verksamhetschefer och sektionschefer är önskvärt. De kliniska diskussionerna leds av en urolog.


3
OKT
2018

Syd

Workshop för patientföreträdare

Tid: 3 oktober 2018
Plats: Gamla gästmatsalen, Medicon Village, Lund

Workshop för patientföreträdare i samarbete med RCO Syd


4
OKT
2018

Syd

RCO Syds registerdag 2018

Tid: 4 oktober 2018
Plats: Lilla aulan, MFC, SUS, Malmö

Den 4 oktober kl. 8.30-16.00 anordnas årets registerdag tillsammans med RCO Syd


17
OKT
2018

Syd

MDK inom radiologin, workshop kring teknisk utbyggnad och samarbetsformer i södra sjukvårdsregionen

Tid: 17 oktober 2018
Plats: Hässleholm

MDK, Multidisciplinära konferenser, har varit positiva för lika vård och snabbare utredningar i ett 30-tal cancerförlopp. Resursåtgången är relativt stor och nu vidtar ett arbete att i större omfattning än tidigare optimera arbetet med MDK i södra sjukvårdsregionen.


26
OKT
2018

Syd

Uppföljning dialogmöte

Tid: 26 oktober 2018
Plats: Medicon Village, Lund

Den 26 oktober ordnar vi ett uppföljande dialogmöte för RPPL, cancersamordnare och RCC Syd. Syftet är bearbeta materialet från Flädie-mötet och planera för mötet den 30 november samt att informera om det fortsatta Cancerplansarbetet.


7
NOV
2018

Syd

Dialogmöte patientsamverkan

Tid: 7 november 2018
Plats: Elite Hotel Savoy, Malmö

Under våren besökte Regionalt cancercentrum syd patient- och närstående företrädare i Halland, Kronoberg och Blekinge. Nu är det Skånes tur. Välkommen till dialogmöte med Regionalt cancercentrum syd med fokus på information om patientsamverkan, Min vårdplan, vårdprogram för cancerrehabilitering, prevention med mera.


15
NOV
2018

Syd

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

Tid: 15 november 2018
Plats: Medicon Village, Lund

Utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor.


30
NOV
2018

Syd

Möte för en optimerad och jämlik cancervård

Tid: 30 november 2018
Plats: Medicon Village Lund

Den 30 november bjuder RCC Syd in till ett möte för chefer och regionala patientprocessledare (RPPL). Syftet är att få till stånd en konstruktiv dialog kring förbättringsåtgärder inom cancervården i södra sjukvårdsregionen.