Kalender för RCC Syd

RCC Syds kalender uppdateras regelbundet. Välkommen att kontakta oss om du har en händelse du vill inkludera i kalendern.

25
JAN
2018

Syd

Nationellt möte: Funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Tid: 25 januari 2018 - 26 januari 2018
Plats: Jubileumsaulan, MFC, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 1, Malmö

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter? På samma sätt som under mötet oktober 2016 kommer en fakultet av nationell och internationell expertis att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Alla oavsett specialitet och profession som arbetar med bäckencancer är hjärtligt välkomna.