Kalender för RCC Syd

RCC Syds kalender uppdateras regelbundet. Välkommen att kontakta oss om du har en händelse du vill inkludera i kalendern.

1
MAR
2019

Syd

Workshop basal MR prostata

Tid: 1 mars 2019
Plats: Diagnostiskt centrum Malmö

MR prostata får en allt viktigare roll i diagnostiken av prostatacancer. Flera studier har visat att man kan hitta fler signifikanta cancrar och reducera fynd av lågriskcancer. Detta samtidigt som andelen benigna biopsier minskar. Kursen riktar sig till urologer och radiologer.


14
MAR
2019

Syd

Workshop om kliniska studier i cancervården

Tid: 14 mars 2019
Plats: Hotell Statt, Hässleholm

I denna workshop vill vi diskutera hur vi inom södra sjukvårdsregionen kan hjälpas åt att ge fler patienter inom cancervården möjlighet att delta i kliniska studier och lyfta fram olika hjälpmedel och goda exempel.


18
MAR
2019

Samverkan

Nationell kontaktsjuksköterskedag

Tid: 18 mars 2019
Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

Välkommen till den nationella kontaktsjuksköterskedagen som äger rum på Nalen i Stockholm.


18
MAR
2019

Syd

Nationell kontaktsjuksköterskedag

Tid: 18 mars 2019
Plats: Stockholm

Nationell kontaktsjuksköterskedag i Stockholm 18 mars 2019 Lokal: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm. Deltagaravgift: tidig 1 200 kr före 31 januari, därefter 1 600 kr


19
MAR
2019

Syd

Workshop om cancerrehabilitering

Tid: 19 mars 2019
Plats: Stockholm

Workshop om cancerrehabilitering i Stockholm den 19 mars. Tid: 8.30 – 12.00 Lokal: Norra latin, Stockholm