Lungcancerdagen

Lungcancerdagen uppmärksammas på olika håll i Sverige.

Tid: 16 november

Plats: Hela Sverige