MENY


5
NOV
2015

Syd

Nätverk i södra sjukvårdsregionen för cancerpatienters sexuella hälsa

Nätverket för sexualrådgivare inom cancervården i södra sjukvårdregionen bildades för ungefär ett år sedan, på initiativ av Tina Nevin, sexolog i Växjö. Nätverket för sexualrådgivare består idag av ca tretton kliniska sexologer och sjuksköterskor från sjukvårdsregionens olika sjukhus. Den största patientgruppen som nätverket arbetar med är prostatacancerpatienter, andra patientgrupper som ingår är peniscancer, testikelcancer och olika former av gynekologisk cancer.