MENY


25
AUG
2015

Syd

Ny rapport om kvalitetsdata i cancervården

Den andra kvalitetsrapporten från RCC Syd fokuserar på deltagande i multidisciplinära terapikonferenser (MDK) med jämförelse mellan olika diagnoser och deltagande över tiden samt funktionaliteten trattdiagram med fördjupning kring tolkning av data i dessa.

Syd

Utbildning för kontaktsjuksköterskor 7,5 hp

Kontaktsjuksköterskeutbildning 7,5 hp vid Linnéuniversitetet på uppdrag av Region Kronoberg