MENY


16
DEC
2015

Syd

Debattartikel om samordnad sköldkörtelkirurgi

I en debattartikel i Läkartidningen uppmanar representanter från RCC Syd och Skånes universitetssjukhus ansvariga för sköldkörtelkirurgin inom landstingen att tillsammans med respektive Regionalt cancercentrum se över strukturen för hur patienter med sköldkörtelsjukdom omhändertas. Budskapet är att patienterna har allt att vinna på samordning och att man upphör med parallella interna processer.


10
DEC
2015

Syd

Nationell konferens förbättrar vården

Skånes universitetssjukhus (SUS) skriver om hur MDK förbättrar peniscancervården och Stefan Rydén, RCC Syd, kommenterar.

Syd

Kortare ledtider för Huvud- Halscancer

I september höll RCC Syd och Registercentrum Syd kvalitetsregisterdagarna i Lund. Professor Johan Wennerberg vid ÖNH-kliniken i Lund visade exempel från Svenskt Kvalitetsregister för Huvud- och Halscancer. Fler än 10 000 patienter har registrerats, vilket är över 99 procent av patienterna under perioden 2008-2014.