Utbildning i motiverande samtal

Sidan publicerades 12 februari 2015

Nu finns det möjlighet att dellta i utbildningar i motiverande samtal.

Utbildningen i motiverande samtal vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal i Region Skåne som träffar patienter med behov att genomföra någon form av förändring i sin tillvaro för att påverka sin hälsa. Förändringarnas innehåll kan variera stort och omfatta alltifrån levnadsvanor, sömn och stress till inställning till sjukvårdande behandling eller användande av hjälpmedel.

Läs mer om utbildningen i Lund.

Läs mer om utbildningen i Malmö.

Läs mer om utbildningen i Halland.