MENY


29
MAJ
2015

Syd

PET-CT-diagnostik bristområde med ökande behov

PET-undersökningar i södra sjukvårdsregionen utförs idag vid Klinisk Fysiologi och nuklearmedicin, VO Bild och funktion vid Skånes universitetssjukhus (SUS) (4699 undersökningar år 2014) och vid den nystartade PET-enheten vid Röntgenavdelningen i Växjö (med planerat antal på 460 undersökningar per år med nuvarande drift).

Syd

Nyheter i standardiserade vårdförlopp

Det har kommit in synpunkter på en del formuleringar i beskrivningarna i de standardiserade vårdförloppen. En del saker i SVF-beskrivningarna kan därför behöva ändras. Eventuella ändringar görs dock först vid årsskiftet.


27
MAJ
2015

Syd

Rapport från Screesco för kolorektal cancer

Nu har den nationella screeningstudien Screesco för kolorektal cancer pågått i ett år. Studieledaren Rolf Hultcrantz är nöjd och lyfter fram en del i hans tycke intressanta resultat. Screesco startade i början av 2014. Målet är att inkludera 200 000 deltagare, alla 60 år. 20 000 av dessa lottas till att inbjudas till koloskopi vid ett tillfälle och 60 000 inbjuds till att göra två tester för blod i avföringen med två års mellanrum. Övriga blir en kontrollgrupp.


25
MAJ
2015

Syd

Malignt melanom ur en patients perspektiv

18-22 maj var melanomveckan, då vi uppmärksammade den mest ökande cancerformen i Sverige. Nya fall av maligna melanom konstateras hos 3000 svenskar varje år. Mattias Gustavsson, 42 år, från Abbekås i Skåne, är en av dem. I januari 2013 tog han bort ett födelsemärke som visade sig vara ett djupt invasivt malignt melanom, och det var mer eller mindre slumpen som gjorde att det upptäcktes. Eller rättare sagt, en magkänsla som inte ville ge med sig.


22
MAJ
2015

Syd

Ny enhet ska ge jämlik cancervård i Blekinge

Landstingsmajoriteten i Blekinge vill satsa på ett diagnostiskt centrum som ska placeras i Karlshamn


7
MAJ
2015

Syd

En dag för kontaktsjuksköterskan

Den 28 maj 2015 arrangerar RCC Syd tillsammans med avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrningen i Region Skåne "En dag för kontaktsjuksköterskan". Målgruppen är framförallt kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen men naturligtvis är även andra intresserade hjärtligt välkomna!


5
MAJ
2015

Syd

Föreläsning: World melanoma week - malignt melanom, hudcancern som ökar mest

Vecka 21 i maj är det Euromelanoma week – en del av en europeisk satsning för att förebygga och tidigt upptäcka hudcancer. Hudcancer är den form av cancer som ökar mest. Genom att vidta förebyggande åtgärder och att komma i tid till sjukvården kan hudcancer till viss del förebyggas och botas.