MENY


24
MAJ
2016

Syd

Cancerdiagnostik med MRT i södra sjukvårdsregionen

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för framtidens cancervård. Magnetresonanstomografi (MRT) kan avbilda nästan alla organ och har många fördelar, men är samtidigt resurskrävande.


23
MAJ
2016

Syd

Nytt nätverk för kontaktsjuksköterskor inom njurcancer

Sedan den 13 maj har södra sjukvårdsregionen ett nätverk för kontaktsjuksköterskor inom patientprocess njurcancer. Syftet med nätverket är att säkerställa att patienter och närstående erbjuds en jämlik vård med hög kvalitet inom södra sjukvårdsregionen.

Syd

Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregisterdata inom den palliativa vården

Under det gångna året har ett förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregisterdata inom den palliativa vården skett i södra och sydöstra sjukvårdsregionen.


17
MAJ
2016

Syd

Stor succé för Cellprovsbussen

Den 12-15 maj genomfördes Cellprovsveckan i Region Skåne, där vikten av att ta cellprov uppmärksammades. Med hjälp av en särskild Cellprovsbuss erbjöd barnmorskor kvinnor i åldern 23-65 år, som inte kommit när de blivit kallade, att ta provet.