MENY


31
MAR
2016

Syd

Hur arbetar man med Min Vårdplan inom kolorektalprocessen i Blekinge?

Monica Olsson, kontaktsjuksköterska för kolorektal cancer, svarar på våra frågor om Min Vårdplan.


30
MAR
2016

Syd

Stefan Rydén lämnar sina uppdrag på RCC Syd

Efter 43 år inom svensk sjukvård går Stefan Rydén i pension, åtminstone nästan. Arbetet med nivåstruktureringen släpper han inte riktigt än, men Stefan lämnar sina uppdrag på RCC Syd. Vi har gjort en liten sammanställning för att visa vår tacksamhet över det enorma engagemang och fantastiska insatser Stefan bidragit med i vården, och för att vi har haft förmånen att ha honom som kollega.

Syd

Unga kvinnor alltmer intresserade av cellprov för livmoderhalscancer

Vi slår ett slag för Gyncancerdagen den 21 april, med särskilt fokus på cellprover


9
MAR
2016

Syd

Varje dag räknas - kortare väntetider i cancervården

Den 17 februari i Lund träffades cancerprocessteam som arbetar med införandet av SVF i Södra sjukvårdsregionen. Patienter och vårdpersonal såväl som chefer och administratörer fanns bland de 74 deltagarna som utbytte kunskap och erfarenheter. Arrangörer var Regionalt Cancercentrum (RCC) Syd och Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, koncernkontoret Region Skåne.