Organisation RCC Syd

Regionalt cancercentrum syd är en kunskapsorganisation som omfattar många anställda inom olika yrken. RCC Syd bedriver ingen egen cancervård, men medverkar till att förbättra cancervården genom att definiera förbättringsområden, sätta tydliga mål för regionens cancervård samt att följa upp resultat.

För att nå uppsatta mål utgår RCC Syd från ett processperspektiv där fokus ligger på den sammanhängande kedjan av vårdhändelser, från diagnos via utredningar till behandlingar, för patienten. Regionala cancercentrums verksamhet omfattar all cancervård.

RCC Syd ingår i det nationella nätverket för samtliga sex RCC i Sverige som samordnas av Sveriges Kommuner och regioner, SKR.

RCC Syd innefattar Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge. 

RCC Syd leds av en styrelse med representation på landstings/regiondirektörsnivå från samtliga fyra huvudmän. I styrelsen ingår även patientföreträdare och representanter för Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus och södra regionvårdsnämndens kansli.