MENY

Styrelse RCC Syd

RCC Syd leds av en styrelse med representation på regiondirektörsnivå från samtliga fyra huvudmän. I styrelsen ingår även patientföreträdare och representanter för Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus och södra regionvårdsnämndens kansli.

Ordinarie ledamöter:

 

Björn Eriksson

Förvaltningschef SUS

 

Pia Lundbom

Vice ordf., t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör

Karin Bengtsson

T.f. förvaltningschef KRYH

Björn Zackrisson

förvaltningschef SUND

Region Kronoberg

Per-Henrik Nilsson

hälso- och sjukvårdsdirektör

 

Birger Pålsson

överläkare

Region Blekinge

Lars Almroth

Ordf, förvaltningschef Blekingesjukhuset

 

Ralph Harlid

planeringsdirektör Landstinget Blekinge

Region Halland

Martin Engström

chef Hallands sjukhus

 

Ann-Sofi Isaksson

avdelningschef kunskapsstyrning

Lunds Universitet

Jonas Manjer

professor, Lunds universitet

 

 

Tjänstemän:

Maria Rejmyr Davis

enhetschef

RCC Syd

 

Rita Jedlert

koncernkontoret, direktör SRVN

Lisa Rydén

verksamhetschef

Ingrid Vogel

verksamhetssamordnare

RCC Syd

Patient- och närståenderåd

Didrik von Porat


Faktaägare: Maria Rejmyr Davis

Sidan uppdaterad: 12 februari 2019