Styrgrupp RCC Syd

RCC Syd leds av en styrgrupp med representation på regiondirektörsnivå från samtliga fyra huvudmän. I styrelsen ingår även patientföreträdare och representanter för Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus och södra regionvårdsnämndens kansli.

Ordinarie ledamöter:

REGION SKÅNE

Björn Ekmehag

bitr FC

 

Johan Cosmo

FC

Jörgen Wenner

bitr FC

Lena Luts

regional cancersamordnare

REGION KRONOBERG

Maria Wiltz

sjukhuschef

 

Tina Eriksson

cancersamordnare

REGION BLEKINGE

Birgitta Friberg

hälso - och sjukvårdschef över spec.vård

 

Mia Dreier

cancersamordnare

REGION HALLAND

Martin Engström

chef Hallands sjukhus

 

Jeanette Törnqvist

cancersamordnare

ADJUNGERANDE

Didrik von Porat

patient- och närståenderåd

 

Hans-Christian Lofthus

patient - och närståenderåd

Mats Jerkeman

överläkare

Skånes universitessjukhus

Anna Sandgren

docent Linnèuniversitetet

Per Wendel

t.f. direktör SRVNs kansli

 

 

RCC Syd

Maria Rejmyr Davis

verksamhetschef

RCC Syd

 

Björn Ohlsson

medicinsk chef

RCC Syd

Jessica Wihl

medicinsk rådgivare, RCC Syd

Ingrid Vogel

verksamhetssamordnare

RCC Syd