Styrelse RCC Syd

RCC Syd leds av en styrelse med representation på landstings/regiondirektörsnivå från samtliga fyra huvudmän. I styrelsen ingår även patientföreträdare och representanter för Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus och södra regionvårdsnämndens kansli.

Ordinarie ledamöter:

Region Skåne

Rita Jedlert

koncernkontoret

 

Björn Eriksson

Förvaltningschef SUS

Pia Lundbom

förvaltningschef KRYH

Björn Zackrisson

förvaltningschef SUND

Region Kronoberg

Per-Henrik Nilsson

hälso- och sjukvårdsdirektör

 

Birger Pålsson

överläkare

Landstinget Blekinge

Lars Almroth

Vice Ordf, förvaltningschef Blekingesjukhuset

 

Ralph Harlid

planeringsdirektör Landstinget Blekinge

Region Halland

Martin Engström

chef Hallands sjukhus

 

Ann-Sofi Isaksson

avdelningschef kunskapsstyrning

Adjungerade:

Eva-Stina Johansson

patientföreträdare

 

Mattias Gustavsson

patientföreträdare

Jonas Manjer

professor, Lunds universitet

Anders Bjartell

professor, Lunds universitet

Rita Jedlert

koncernkontoret, direktör SRVN

 

 

Tjänstemän:

Maria Rejmyr Davis

enhetschef

RCC Syd

 

Björn Ohlsson

medicinsk rådgivare

RCC Syd

Jessica Wihl

medicinsk rådgivare, RCC Syd

Ingrid Vogel

verksamhetssamordnare

RCC Syd

Faktaägare: Maria Rejmyr Davis

Sidan uppdaterad: 9 maj 2018