Kontaktsjuksköterskeutbildning 7.5 hp

Under hösten 2017 startade den fjärde kursen av kontaktsjuksköterskeutbildning om 7.5 hp. Kursen riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett uppdrag som kontaktsjuksköterska inom onkologisk vård. Kursen bedrivs på distans via en kursplattform och har tre planerade kursträffar på universitetet i Växjö/Kalmar.

Upplägget innebär till stor del självstudier med viss frihet i förhållande till tid och plats. Kursen går på kvartsfart vilket innebär at kursdeltagaren lägger ner ca 10 timmar/vecka på studierna.

Anmälan inför kursstart hösten 2018 kommer under våren. Har du specifika frågor om kursplan (innehåll, mål, undervisnings- och examinationsformer) och anmälan hösten 2018 kan du kontakta kursansvarig: Carina Persson, Linnéuniversitetet, e-post: carina.persson@lnu.se.

Du kan även kontakta Christina Landegren, Regionalt cancercentrum syd, e-post: christina.landegren@skane.se

 

Sidan uppdaterad: 16 november 2017

Regionalt