Temadag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten

Torsdagen den 19 april 2018 arrangerar RCC Syd en temadag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienter med cancer.

family

Under vårens dag för kontaktsjuksköterskor bjuder RCC Syd in föreläsare som kommer att berätta mer om vårdpersonals språkbruk och metaforer för cancer, familjens hälsa och välbefinnande vid cancersjukdom och hur en hund kan hjälpa barn som anhöriga inom palliativ vård.

Prevention och egenvård för patienter med risk för lymfödem samt hur vuxna med barncancer följs upp via Seneffektsmottagningen för södra sjukvårdsregionen är ytterligare ämne som kommer att lyftas under dagen.

Målgrupp: Kontaktsjuksköterskor och övriga professioner som ingår i teamen runt patienter med cancer
Plats: Hörsalen, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund
Tid: 19 april klockan 09:30-16:00. Samling och kaffe kl 9:00
Sista anmälningsdag: stängt för anmälan.

Vid frågor kontakta Christina Landegren på christina.landegren@skane.se

Program med reservation för eventuella ändringar  

  • Multidisciplinär uppföljning av sena komplikationer efter barncancer i södra sjukvårdsregionen, Cecilia Follin
  • Familjers risk för försämrad hälsa och välbefinnande när de lever med cancer, Marie-Louise Möllerberg
  • Vårdhunden Torsten – barn som anhöriga, Katarina Ohlén
  • Kampen, vägen eller fångenskapen? Vad betyder de ord vi väljer när vi pratar om cancersjukdom och behandling? Anna W Gustafsson och Charlotte Hommerberg
  • Lymfödem - prevention och egenvård, Karin Johansson

Faktaägare: Jenny Patera

Sidan uppdaterad: 12 april 2018

Regionalt