MENY

Temadag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten

Välkommen till utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor den 15 november 2018!
Temat för dagen är hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling.

host

Regelbunden fysisk aktivitet, goda kostvanor, sparsamt med alkohol och ingen rökning är viktiga hälsofrämjande åtgärder för att minska risken för många sjukdomar inklusive cancer. Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för att lindra biverkningar av cancerbehandlingen samt för att minska risken för recidiv eller ny tumörsjukdom.

Sjuksköterskor i cancervård anordnar tillsammans med Regionalt cancercentrum syd en utbildningsdag där föreläsare presenterar de kunskapsbaserade råd om hälsosamma levnadsvanor som är framtagna för personer med cancersjukdom.

Målgrupp: Kontaktsjuksköterskor och övriga professioner som ingår i teamen runt patienter med cancer
Plats: Hörsalen, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund
Tid: 15 november klockan 09:30-16:00. Samling och kaffe kl 9:30
Sista anmälningsdag: 1 november
Anmälan sker nedan och är bindande

Vid frågor kontakta Christina Landegren på christina.landegren@skane.se

Program med reservation för eventuella ändringar  

9.30-10.00 Samling, kaffe och te
10.00-10.15 Välkommen
10.15-11.15 Prevention, Mirjam Elfström, processledare prevention. RCC Stockholm Gotland
11.15-12.15 Kost och cancer, Emma Nisukangas, dietist. Dietisternas riksförbund
12.15-13.15 Lunch, restaurang Inspira, Medicon Village
13.15-14.15 Fysisk aktivitet, Anna-Karin Ax, leg sjuksköterska och doktorand. Linköpings universitet
14.15-14.45 Mingel med kaffe/te
14.45-15.45 Rökning och alkohol, Lena Sharp, leg sjuksköterska, med dr och t.f. verksamhetschef RCC Stockholm Gotland
15.45-16.00 Avslutning, Christina Landegren, moderator RCC Syd, Bodil Westman, moderator Sjuksköterskor i cancervård och RCC Stockholm Gotland


Faktaägare: Christina Landegren
Ansvarig redaktör: Jenny Patera

Sidan uppdaterad: 4 december 2018