MENY

Temadag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten

Välkommen till utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten den 20 november 2019!

apple.jpg

Under dagen får ni möta regional processledare för palliativ vård Carina Modéus som tillsammans med kollegor från Palliativt centrum fokuserar på palliativ vård och att vara närstående. För att identifiera, bedöma och åtgärda den enskilda patientens palliativ vårdbehov finns en nationell vårdplan som används i övergången från botande till lindrande/stödjande vård. Svåra samtalssituationer som kan uppstå vid allvarlig sjukdom är en annan programpunkt där föreläsaren tar avstamp i kursen "De nödvändiga samtalen för kontaktsjuksköterskor" som RCC Syd tillsammans med Palliativt utvecklingscentrum har givet under hösten.

Program

9:00-9:30 Mingel med kaffe/te
9:30-9:45 Välkommen, information om Regional cancerplan, Christina Landegren, RCC Syd
9:45-10:15 Introduktion palliativ vård, Carina Modéus, Regional patientprocessledare RCC Syd
10:15-10:45 Tidig integrerad palliativ vård, Karin Dalhammar, Palliativt utvecklingscentrum
10:45-10:50 Paus
10:50-11.20 Nationella vårdplanen för palliativ vård, Anette Duarte, Palliativt utvecklingscentrum
11:20-12:00 Existentiella frågor, Carina Modéus
12:00-13:00 Lunch, Restaurang Inspira
13:00-13:45 De nödvändiga samtalen, Mattias Tranberg, Palliativt utvecklingscentrum
13:45-13:50 Paus
13:50-14:30 Att vara närstående, Dröfn Birgisdóttir, Palliativt utvecklingscentrum
14:30-14:50 Närstående i cancervården, osynliga och ovärderliga projekt. Nära cancer - webbstöd, Jessica Wihl, RCC Syd
14:50-15:15 Hur känns det nu? Carina Modéus
15:15 Mingel med kaffe/te

Målgrupp: Kontaktsjuksköterskor och övriga professioner som ingår i teamen runt patienter med cancer
Plats: Hörsalen, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund
Tid: 20 november klockan 09:30-16:00. Samling och kaffe kl 9:00
Sista anmälningsdag: 8 november

Dagen är kostnadsfri

Vid frågor kontakta Christina Landegren på christina.landegren@skane.se

 


Faktaägare: Christina Landegren
Ansvarig redaktör: Jenny Patera

Sidan uppdaterad: 12 november 2019