Utbildning för kontaktsjuksköterskor

Regionala cancercentrum har tillsammans med landets lärosäten, tagit fram en nationell utbildning för kontaktsjuksköterskor på universitetsnivå.

Utbildningen om kontaktsjuksköterskan i cancervården omfattar 7,5 hp och har till syfte att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att verka i cancervårdens processarbete. Kursen grundas i de patientcentrerade kriterier som ska utmärka ett regionalt cancercentrum och har godkänts av RCC i samverkan. Utbildningen ska vara likvärdig över hela landet. 

Utbildningar för kontaktsjuksköterskor inom varje RCC hittar du under respektive region. Om utbildningen inte genomförs i den egna regionen kan det vara möjligt att söka till den i någon annan del av landet.


Regionalt innehåll


Allmän onkologi

Kursen ger en teoretisk bas om cancersjukdomars orsak och olika behandlingars princip, verkningsmekanismer och sidoeffekter.
Allmän onkologi 7,5 hp för kontaktsjuksköterskor

Kontaktsjuksköterskeutbildning

Utbildningen riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och har eller kommer att ha ett uppdrag som kontaktsjuksköterska inom onkologisk vård.
Kontaktsjuksköterskeutbildning 7,5 hp

 


Gemensam information uppdaterad: 11 oktober 2018

Regional information uppdaterad: 17 oktober 2018

Regionalt