MENY

Allmän onkologi 7,5 hp för kontaktsjuksköterskor

Uppdragsutbildning på distans, kursstart 3 september 2019

Kursen Allmän onkologi, 7,5 hp för kontaktsjuksköterskor syftar till att ge en teoretisk bas vad gäller cancersjukdomars orsak och olika behandlingars princip, verkningsmekanismer och sidoeffekter. Kursen är bred i sitt innehåll och tanken är att kursdeltagaren skall få goda kunskaper även inom andra områden än de man själv arbetar inom. Kursen vill ge den helhetssyn om cancersjukdomar, onkologisk vård och behandling som ibland saknas. Kursen ges som uppdragsutbildning i södra sjukvårdsregionen under höstterminen 2019.

Kursen Allmän onkologi 7,5 hp ges på distans med en serie inspelade föreläsningar som är gjorda av experter inom respektive område. Till föreläsningarna hör obligatoriska instuderingsfrågor som kursdeltagaren kan göra när det passar den enskilde studenten. Kursen avslutas med en examination som om en hel dag där innehållet genomlyses och eventuella frågetecken rätas ut. För att få delta vid sammankomsterna ska föregående instuderingsuppgifter vara inlämnade och godkända av lärare.

Kursen Allmän onkologi, 7,5 hp startade som ett samarbete mellan Regionalt cancercentrum syd, Regionalt cancercentrum väst och Lunds universitet. Kursen har de senaste åren givits för kontaktsjuksköterskor inom Regionalt cancercentrum väst och Regionalt cancercentrum Stockholm/Gotland.

Sista ansökningsdag är den 2019-06-30 och med kursstart 2019-09-03
Mer om utbildningen


Ansvarig redaktör: Mimi Taylor

Sidan uppdaterad: 4 april 2019