Min vårdplan i cancervården

Alla patienter med cancer ska ha en skriftlig Min vårdplan (MVP). Vårdplanen ska vara skriven för och med patienten och innehålla tider för undersökningar och behandlingar, kontaktuppgifter med mera. Under 2018 lanseras en första digital Min vårdplan för införande i hela landet.

Ett verktyg för delaktighet och trygghet hos patienter och närstående

Alla cancerpatienter ska ha en skriftlig individuell vårdplan, i pappersformat eller elektroniskt, e-MVP. Den ska fokusera på och utgå från patientens behov och den ska skrivas tillsammans med patienten. Avsikten är att stärka informationen till patienter och närstående och göra dem delaktiga i vården. Då e-MVP är införd i ett landsting kan den nås via e-tjänsten Stöd och behandling på 1177.se. 

Min vårdplan ska innehålla

  • Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt andra viktiga personer.
  • Tider för undersökningar och behandlingar samt en beskrivning av när olika åtgärder ska ske.
  • Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering.
  • Svar på praktiska frågor och på vad patienten kan göra själv.
  • Information om patientens rättigheter, till exempel rätten till ny medicinsk bedömning.
  • Efter avslutad behandling: Tydlig information om hur den fortsatta uppföljningen ser ut, till exempel vem patienten ska vända sig till. En sammanfattning av vården och vad som är viktigt att tänka på i samband med uppföljning och fortsatt cancerrehabilitering. 

Min vårdplan är viktig även för vården

Vården ska räkna med att patienter framöver både vill och kan ta ett större ansvar för sin egen vård än i dagsläget. Därmed kan införandet också leda till resursbesparingar och utrymme för kompetensförstärkningar.

KVÅ-koder för uppföljning av Min vårdplan

I vilken mån patienter med cancer får en individuell vårdplan utgör en kvalitetsindikator på vårdens förmåga att stödja patienter och närstående i en personcentrerad riktning. Därför är viktigt att kunna följa utvecklingen av införandet av Min vårdplan. Den 1 januari 2017 infördes särskilda KVÅ-koder för detta ändamål. 

Faktaägare: Bodil Westman, sjuksköterska RCC Stockholm - Gotland
Ansvarig redaktör: Liza Junker
Gemensam information uppdaterad: 11 oktober 2018