Dialogmöte med fokus på cancerrehabilitering och prevention

Informations- och erfarenhetsutbyte för patientföreningar, patienter och närstående. Välkommen till ett dialogmöte med fokus på cancerrehabilitering och prevention

Datum: 30 november, klockan 14:00 till17:00

Plats: Restaurang Inspira på Medicon Village i Lund (under eftermiddagen bjuds det på enklare förtäring)

Vad är och vad innebär cancerrehabilitering?

Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering uppdaterades våren 2017. Vårdprogrammet omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer. Enligt vårdprogrammet bör verksamheter samverka med patientföreträdare. 

Heléne Öberg, regional patientprocesledare cancerrehabilitering

Vad är ett hälsofrämjande samtal och hur involveras patienten?

  • Vad är patientens tankar om upplevelsen av att ha ett hälsofrämjande samtal i samband med besked om sin diagnos?
  • Är det positivt?
  • Vad ska ingå och vad är viktigt att inte missa?

Hur bör ett hälsofrämjande samtal vara utformat? 

Therese Råberg, regional patientprocessledare prevention

Deltagandet är kostnadsfritt – arvodering eller                                   reseersättning utgår ej.

Faktaägare: Jenny Patera

Sidan uppdaterad: 20 november 2017