Dialogmöte patientsamverkan

Informations- och erfarenhetsutbyte för patientföreningar, patient- och närståendeföreträdare i Karlskrona, Halmstad och Växjö

Välkommen till dialogmöte med Regionalt cancercentrum syd med fokus på information om patientsamverkan, Min vårdplan, vårdprogram för cancerrehabilitering, prevention med mera.

Tider och platser:

2 maj  Karlskrona kl 16:30 – 19:00, Scandic Karlskrona, Skeppsgossegatan 2. Begränsat antal platser. Sista dag för anmälan: 16 april

29 maj  Halmstad kl 16:30 – 19:00, First Hotel Mårtensson, Storgatan 52. Begränsat antal platser. Sista dag för anmälan: 14 maj

30 maj  Växjö kl 16:30 – 19:00,  Elite Stadshotellet, Kungsgatan 6. Begränsat antal platser. Sista dag för anmälan: 15 maj 

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt – arvodering eller reseersättning utgår inte.
Förtäring: Det bjuds på enklare förtäring
Anmälan: Anmälan görs via formuläret nedan, anmälan är bindande.

Observera att anmälan är bindande och förhinder ska meddelas till: christina.landegren@skane.se

Anmälan

Datum

Sidan uppdaterad: 15 mars 2018

Regionalt