Möten och minnesanteckningar

Datum för våra PNR-möten 2020:

21/1, 10/3, 18/5, 19/8, 5/10, 9/12

Tid: klockan 0930 – 1600 
Plats: Medicon Village, Byggnad 404, Scheelevägen 2, 223 81 Lund

Minnesanteckningar

21 augusit

10 mars 2020

21 januari 2020

18 december 2019

23 oktober 2019

21 augusti 2019

8 maj 2019

13 mars 2019

29 januari 2019

7 november 2018