Vilka är vi?

Hösten 2018 bildades ett nytt patient- och närståenderåd inom Regionalt Cancercentrum Syd. Vi är en dynamisk grupp med representanter från hela södra sjukvårdsregionen, både patienter och närstående. Regionstillhörighet inom parentes.

Vår uppgift är att ur ett patient- och närståendeperspektiv bidra till cancervårdens utveckling både regionalt och nationellt.

Vi har en rådgivande funktion och arbetar enbart med diagnosöverskridande frågor.

Vill ni komma i kontakt med oss är det enklast med e-post pnr.rccsyd@skane.se

Ordförande: Didrik von Porat (Skåne)
Vice ordförande: Hans-Christian Lofthus (Kronoberg)

Övriga medlemmar:

Leif Andersson (Blekinge)
Johanna Norrman (Blekinge)
Conny Nöbelin (Blekinge)

Jenny Bandheim (Halland)
Anders Eidergård (Halland)
Leif Eskelid (Halland)

Leif Karlsson (Kronoberg)

Peter Ekolind (Skåne)
Bo Erixon (Skåne)
Anette Johansson Sund  (Skåne)
Linda Kjellnäs (Skåne)
Mette Klarén (Skåne)
Nicolas Lamb (Skåne)
Gun Olsson (Skåne)
Jan Erik Olsson (Skåne)
Bertil Persson (Skåne)
Martin Strandberg (Skåne)

Verksamhetsutvecklare Christina Landegren RCC Syd deltar i rådets möten.