RCC Syds patient- och närståenderåd

Inom RCC Syd finns ett patient- och närståenderåd. Rådet driver frågor som man ser som generellt viktiga ur ett cancerpatient- och närståendeperspektiv och har en direkt dialog med RCC Syds ledning. 

Rådet har för närvarande elva ledamöter och består av 5 patienter/närstående och 6 patientrepresentanter från patientföreningar/nätverk med fördelningen Blekinge (1), Halland (1), Kronoberg (1) och Skåne (3).

PNR

Ordförande och styrelserepresentant

Eva-Stina Johansson, ordförande

Tel: 0734-471315, eva-stina.johansson@ltblekinge.se

Ledamöter

Eva-Stina Johansson
Madalina Ohrberg
Håkan Svensson
Anette Hälsingdal
Bo Ericsson 
Markus Alm
Mattias Gustavsson
Didrik von Porat
Leif Eskelid
Birgitta Anderberg
Marianne Lundquist Öhrn

Ersättning och blanketter

Arvodering RCC Syd. Ta del av information här (öppnas i nytt fönster).
För utbetalning av arvode och reseersättning används:
a) För EJ anställd inom Region Skåne, blankett "Arvode/ersättning till icke anställd"
b) För anställd inom Region Skåne, blankett "Utbetalning av särskild ersättning".
Ni ska ej fylla i rutorna längst ner där det står: återkopplas till samt attest av ansv. chef. Ej heller vilka konto som kostnaden ska belasta. Detta gör undertecknad. 

Region Skåne har avtal med SWEDBANK och man kan därför inte själv välja vilken bank ersättningen ska gå till. Pat företrädare anmäler sitt konto på länken www.swedbank.se/kontoregister eller på närmaste Swedbankkontor.

Ifyllda blanketter samt eventuella kvitton skickas tillsammans med inbjudan till möte till:

RCC Syd
Att: Ingrid Vogel
Scheelevägen 8
223 81 Lund

Blanketter:

* Arvode/ersättning till icke anställd
* Utbetalning av särskild ersättning
Har ni frågor gällande ersättning maila ingrid.vogel@skane.se

Sidan uppdaterad: 20 april 2018