MENY

Workshop för patientföreträdare 3 oktober

Hur kan nationella kvalitetsregister bäst användas? Välkommen att bidra med dina synpunkter och din kunskap den 3 oktober i Lund!

Ämnen som kommer att belysas är framför allt utdata och organisation kring nationella kvalitetsregister. Stora delar av dagen kommer att utgöras av gruppdiskussioner eftersom syftet är att lyssna in vad patient och närstående förväntar sig när det gäller innehåll och återkoppling av data från nationella kvalitetsregister. 

Workshopen arrangeras av RCO Syd, södra sjukvårdsregionens samarbetsorganisation kring kvalitetsregister (RC Syd + RCC Syd).

Målgrupp: patient- och närståendeföreträdare med intresse för kvalitetsregister
Datum:
3 oktober 2018
Plats: Gamla gästmatsalen, Medicon Village, Lund
Sista anmälningsdag: har passerats
Kostnadsfritt!

OBS: Arvodering och ersättning utgår ej

Program

9.30 Kaffe och smörgås
10.00-11.00 Introduktion till nationella kvalitetsregister
11.00-12.00 Gruppdiskussioner
12.00-13.00 LUNCH
13.00-14.00 Gruppdiskussioner
14.00-15.00 Återkoppling

Vid frågor, kontakta Maria Rejmyr DavisMikael Åström eller Thomas Troëng


Ansvarig redaktör: Mimi Taylor

Sidan uppdaterad: 26 september 2018