Till regionspecifikt innehåll

Funktionsbesvär efter cancer i bäckenet

Till funktionella besvär räknas biverkningar och komplikationer under cancerbehandling, sekvele och sena effekter eller följdsjukdomar. RCCs vägledning för bäckenrehabilitering riktar sig till vårdpersonal och syftar till att konkret ge stöd för handläggning av symtom och besvär som kan uppstå vid eller efter behandling mot cancer i lilla bäckenet.

Vägledning

Vägledning för bäckencancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Besvären ska inte negligeras. Det finns goda möjligheter att erbjuda patienter behandling och hjälp. Om besvären inte kan behandlas helt kan de oftast lindras och patienten kan alltid erbjudas hjälp att hantera dem.

Symtomen är olika vanliga beroende på diagnos och vilken behandling patienten fått. Vägledningen är avsedd att kunna användas oavsett detta. Det förutsätter att man har eller samarbetar med någon profession som har en grundkunskap om patientens specifika diagnos och behandling. Var och en måste utgå från sin egen kliniska erfarenhet och kunskap. Notera också att det också kan finnas regionala eller lokala riktlinjer att förhålla sig till. Vägledningen är inte avsedd att ersätta dessa.

Relaterat material

Checklista för sexuell hälsa (pdf)

Checklista för sexuell hälsa (word)

Enkät tarmfunktion LARS - Low anterior resection syndrome (pdf)

Regionalt vårdprogram Stockholm-Gotland: Low anterior resection syndrome, LARS (pdf)

Enkät sexuell funktion hos män - IIEF 5 (pdf)

NIKOLA - Nationellt nätverk blås- och tarmdysfunktion, Nätverket Nikola

Enkät avföringsläckage S:t Mark's score (pdf)

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Norra sjukvårdsregionen

Om bäckencancerrabilitering

Den 21-22 november 2019 genomfördes mötet ”Leva efter bäckencancer…” på Karolinska Institutet i Stockholm.Här är presentationer från de föreläsare som godkänt detta.

Presentationer (pdf)

Vill använda något ur presentationerna hänvisas till respektive föreläsare. Vid eventuella andra frågor går det bra att kontakta Annika Sjövall på annika.sjovall@sll.se.

Senaste nytt från koordinatorerna inom bäckencancerrehabilitering

6 maj 2020: Kort film om vad som händer och information om nytillkomna resurser i södra sjukvårdsregionen. Se även information om och anmäl dig till workshopstillfället 2 oktober

 

 

Korta introduktionsfilmer till de olika kapitlen i Vägledning för bäckenrehabilitering

Välj om du vill se alla avsnittsfilmer eller ett i taget i menyn i övre högra hörnet.