Workshop om bäckencancerrehabilitering

OBS! Workshopen är inställd med anledning av covid-19.

Arbetet går nu in i en ny fas i och med att regionala samordnare för bäckencancerrehabilitering på SUS kommer att finnas på plats i början av 2020 tillsammans med en regional patientprocessledare.

Vid workshopen kommer vi att presentera hur det framtida regionala arbetet kommer att se ut, till exempel skapandet av en regional MDK för bäckencancerrehabilitering. Den reviderade versionen av nationella Vägledningen för bäckencancerrehabilitering kommer också att presenteras. Vi kommer även att ha fallbaserade diskussioner om olika tillstånd tillsammans med en panel av experter. Andra områden som kommer att beröras är kartläggning av kompetenser, perkutan tibialisnervstimulering och lymfödembehandling.

Tid: Fredag 20 mars 2020, kl 9.00-16.00
Plats: Hotel Statt, Hässleholm
Målgrupp: All personal som kommer i kontakt med aktuell patientgrupp.
Anmälan: Sista anmälningsdag har passerat

Program:

08.30-09.00 Fika

09.00-09.05 Introduktion. Marie-Louise Lydrup och Björn Ohlsson

09:05-09:20 Vägledning för bäckencancerrehabilitering. Eva Mossberg och Else-Marie Rasmusson

09.20-09.50 Rektalcancer - en gynekologs perspektiv. Maria Andrada Hamer

09.50-10.10 Regionala samordnare för bäckencancerrehabilitering vid Sus. Mari Dahlberg, Sara Strandberg

10.15-10.35 Senbiverkningar efter strålbehandling vid vulva och cervixcancer. Eva Forsland

10.35-10.55 Behov av och tillgång till uroterapeutiska resurser för bäckencancerpatienter – nordvästra sjukhusområdet. Eva Mossberg

11.00-11.30 Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS) - en underanvänd metod. Mari Dahlberg, Sara Strandberg, Johanna Sjögren

11:30-12.00 En jämlik lymfödembehandling i Södra sjukvårdsregionen – presentation av regional tillämpning. Lotta Jönsson, Heléne Öberg

12.00-13.00 Lunch

13:00-15:30 Diskussion utifrån patientfall med expertpanel och i grupp. Moderator: Marie-Louise Lydrup.Panel: Lars Malmberg, urolog, Birgitta Barsegård, lymfterapeut, Staffan Jangmalm, kolorektalkirurg, Eva Mossberg, sexolog, Else-Marie Rasmusson, sexolog, Jessica Wihl, gynonkolog, Ursula Fäldt, bäckenbottenkirurg, Maria Andrada Hamer, gynekolog, Rita Gustafsson, gastroenterolog.

15:30-16:00 Framtida regionalt arbete med bäckencancerrehabilitering – hur arbetar vi vidare? Gemensam diskussion