MENY

Workshop om bäckencancerrehabilitering SUS

Välkommen till workshop om rehabilitering efter cancer i bäckenet! Syftet är att
• informera om kunskapsunderlaget "Vägledning i bäckencancerrehabiltering"
• synliggöra lokala och regionala rehabkompetenser
• främja utvecklingen av nya lokala nätverk över klinikgränserna.
Vi kommer i mindre grupper att arbeta med patientfall för att identifiera lokala och regionala rehabiliteringsmöjligheter. Workshopen riktar sig till personal som möter patienter som behandlas för cancer i bäckenet, men även till gastroenterologer som är viktiga att involvera.

Tid: 26 april 2019, kl. 8.30 – 12.00
Plats: Jubileumsaulan Jan Waldenströms gata 5, SUS Malmö
Målgrupp: All personal som kommer i kontakt med aktuell patientgrupp.
Anmälan: Sista anmälningsdag har passerats.

Vi bjuder på förmiddagsfika

Bakgrund och syfte

Inom ramen för en statlig satsning har RCC fått medel för att utveckla och främja kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av funktionella besvär efter avslutad behandling av cancersjukdom i bäckenet. Arbetet bedrivs både regionalt och nationellt. För att stärka kompetensen hos professionen har den nationella arbetsgruppen utarbetat ett kunskapsunderlag, "Vägledning i bäckencancerrehabilitering" som lanserades hösten 2018.

Vid frågor, kontakta:

Else-Marie Rasmusson, Else-Marie.Rasmusson@skane.se , tel 046-17 75 97
Eva Mossberg, eva.mossberg@skane.se , tel 042-406 10 62

 


Sidan uppdaterad: 10 april 2019