Forskning och innovation

RCC ska arbeta för att stärka den kliniska cancerforskningen i regionen och i landet så att vetenskapliga framsteg snabbt kommer cancerpatienter till del, utveckla strukturer för samarbete med akademisk forskning och den forskande industrin samt främja innovationer i cancervården. 

Innovationerna kan gälla produkter eller processer. RCC ska även bevaka att alla cancerpatienter i en sjukvårdsregion ges samma möjlighet att delta i kliniska studier.

Samarbete mellan Sverige och USA

Den amerikanska regeringen satsar särskilt på att öka samarbetet mellan forskare och utbytet av data, prover, register och kunskap. I det arbetet har de identifierat några länder som är särskilt intressanta att arbeta tillsammans med. Ett av dessa länder är Sverige. Avtalet mellan Sverige och USA innebär att cancerforskningssamarbetet kommer att fördjupas.

Ta del av avtalet
Läs mer på Regeringens webbplats


Regionalt innehåll


Handlingsplan för klinisk cancerforskning

RCC Syd har tagit fram en handlingsplan för klinisk cancerforskning som bland annat tar fasta på registerforskning, biobanker, kontaktförmedling och populärvetenskaplig informationsspridning. Läs RCC Syds Handlingsplan för klinisk cancerforskning och innovation (pdf)

RCC Syd och klinisk forskning

RCC Syd arbetar på olika sätt för att främja klinisk cancerforskning. Vårt fokus ligger på att genom informationsspridning stimulera den kliniska forskningen, att stärka samverkan mellan kliniska forskare och RCC Syd för att våra kvalitetsregister utnyttjas optimalt, samt att insamlingen av biobanksprover ökar. 

Information om tillgång till provsamlingar bröstcancer

I Region Skånes biobank finns provsamlingar, med fokus på bröstcancer, innefattande blod och fryst tumörvävnad från patienter som behandlats i Södra Sjukvårdsregionen. Insamlingen har bedrivits under överinseende av Sydsvenska Bröstcancergruppen. Här hittar du information om vilka krav som ställs vid ansökan om uttag ur biobanken, samt blanketter som ska användas.

Populärvetenskapligt om cancerforskning

På forskningssajten Aktuellt om Vetenskap & Hälsa kan du läsa om medicinsk forskning, bland annat cancerforskning, från Lunds universitet och Region Skåne. 

 


Gemensam information uppdaterad: 19 juni 2017

Regional information uppdaterad: 9 september 2015

Regionalt