MENY

Cancerforskning i Södra sjukvårdsregionen

Här hittar du information om kontakt till cancerforskning i Södra sjukvårdsregionen.

CREATE Health vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)

CREATE Health är ett strategiskt centrum for translationell cancerforskning vid Medicon Village i Lund. På CREATE Health samarbetar läkare och forskare från Skånes universitetssjukhus med forskare från olika discipliner vid Lunds universitet. Till hemsidan (endast på engelska)

Kliniska forskningsenheten, Skånes onkologiska klinik, Skånes universitetssjukhus

Kliniska forskningsenheten, KFE, startade sin verksamhet i Malmö år 2000 och i Lund 2002, för att främja den kliniska forskningen. Vid sammanslagningen till Skånes Onkologiska klinik den 1 september 2009, blev de kliniska forskningsenheterna i Malmö och Lund en gemensam enhet. Till hemsidan

Enheten för cancerepidemiologi, medicinska fakulteten, Lunds universitet

Avdelningen för Cancerepidemiologi inom Institutionen för Kliniska vetenskaper vid Lunds universitet bildades 1997 och samarbetar med Regionala Tumörregistret vid RCC Syd. Avdelningen för cancerepidemiologi arbetar för att samordna cancervården inom Södra Sjukvårdsregionen. Till hemsidan


Sidan uppdaterad: 8 september 2015