Radiologisk workshop

Program för Radiologisk workshop kring preoperativ (före och efter neoadjuvant behandling) MRT-bedömning av patienter med kolorektal cancer

Deltagare        

Anna Martling, anna.martling@ki.se  Professor överläkare, Kirurgkliniken Karolinska Universitetssjukhuset                            

Lennart Blomqvist, lennart.k.blomqvist@ki.se Professor överläkare, FoU chef Bild och Funktion Karolinska Universitetssjukhuset     

Bakgrund och målsättning

Den nationella vårdprogramgruppen för kolorektalcancer har sedan flera år bedrivit ett framgångsrikt arbete för stöd av registrering av patientdata som en del av fortlöpande kvalitetsarbete inom vårdkedjan. Uppgifter från radiologiska utlåtanden har sedan 2007 införts i en nationell databas. Sedan 2014 finns även blankett för nationell kvalitetsregistering av den preterapeutiska radiologiska bedömningen som sker vid multidisciplinär konferens.

Under 2016 har förberedelser för ett uppföljningsprogram initierats som bygger på ”watch and wait” istället för kirurgisk behandling. Detta är upplagt som en nationell multicenterstudie där patienter som kliniskt och radiologiskt uppfyller kriterier för möjlig komplett respons på radiokemoterapi/radioterapi kan inkluderas och i Södra Regionen remitteras till SUS Malmö.

Även om denna workshop huvudsakligen vänder sig till radiologer, onkologer och kirurger som håller röntgenrond/kolorektal MDT kommer workshop även att vara ett tillfälle för alla regionalt intresserad i kolorektalcancerdiagnostik (ST-läkare, abdominell radiolog, student, sjuksköterskor andra specialiteter än röntgen) att delta som ett utbildningstillfälle i mån av förutsättningar. 

Program

09.30-10.00 Anmälan och fika
10.00-10.30 Introduktion klinisk bakgrund "watch and wait" Anna Martling
10.30-11.00 Preoperativ stadieindelning av rektalcancer Lennart Blomqvist
11.00-11.30 Radiologisk bedömning av behandlingsrespons Lennart Blomqvist
11.30-12.00 Falldiskussion alla
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Falldiskussion alla

Arrangörer: Kirurgkliniken, Skånes Universitetssjukhus och Regionalt cancercentrum syd

Tid och plats

Fredag 14 september 2018, kl. 09.30-16.00

2005/2007, plan 2, Bild och Funktionshuset, SUS Malmö (ingång Carl-Bertil Laurells gata nr 9)

Vid frågor kontakta Pamela Buchwald, Pamela.Buchwald@skane.se

Sista anmälningsdag har passerats