MENY

Stödstrukturer för klinisk forskning

I Södra sjukvårdsregionen finns infrastruktur för klinisk forskning. RCC Syd har till uppgift att sprida kunskapen om dem.

Inventering inom RCC Syd oktober 2014

Enligt uppdrag av RCC styrelse och i relation till den rapport som skrivits avseende den kliniska forskningen inom RCC Syd har strukturerna för stöd till den kliniska forskningen kartlagts via en webenkät. Nedanstående stödstrukturer kartlades och klassificerades i erbjuds kostnadsfritt (grön), finns mot kostnad (rosa), finns ej (röd).

Sammanfattningsvis erbjuds i alla landsting/regioner en rad kostnadsfria tjänster. Forskarsamhällets kännedom om eller utnyttjande av dessa brister sannolikt, samtidigt som fullt nyttjande av detta system av dagens forskarsamhälle ter sig orealistiskt att klara.

Cancerforskningen sker till största delen inom Region Skåne som årligen avsätter 226 Mkr till infrastruktur och 643 Mkr till projekt. Av dessa går ca 6,3 Mkr till cancerforskning. Regionen mottar ca 422 Mkr i ALF-bidrag, varav 226 Mkr går till forskning (projekten utgör 202,6 Mkr av dessa medel). Cancerforskningen beräknas ta del av 32 Mkr. Ett 60-tal cancerforskargrupper finns i Region Skåne.

Region Halland avsätter årligen 4 Mkr till projektanslag och 7 Mkr till stödresurser. C:a 5-10% av forskningen beräknas vara inriktad mot cancer. Inga ALF medel tillfaller Region Halland. C:a 1 Mkr rapporteras i externa anslag.

Landstinget Kronobergavsätter 2,5 Mkr till projektanslag, vara av 1,5 Mkr prioriteras till 3 temaområdet (varav ett är cancer). ALF-medel eller nationella externa anslag rapporteras ej.

Landstinget Blekinge avsätter 3 miljoner per år till klinisk forskning. Aktuellt är att 0,512 milj = 17% går till tre cancerrelaterade projekt (en patologdoktorand - prognostiska markörer mm bröstcancer, en psykolog, post doc-studie av psykiska funktioner hos patienter med misstänkt hjärntumör och en kirurg, post docent – prognostisk betydelse av tumörutbredning vid inoperabel gallvägs-pancreascancer).


Sidan uppdaterad: 8 september 2015