Utbildning i Good Clinical Practice (GCP)

Ett av våra uppdrag inom cancerprocesserna är att erbjuda våra patienter deltagande i kliniska studier. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier.

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd två utbildningstillfällen i GCP för läkare och sköterskor inom cancervården. Den ena utbildningen är en grundkurs och kräver inga förkunskaper medan den andra är en repetitionskurs där tidigare GCP-utbildning är ett krav. I repetitionskursen ägnas mer tid på problemlösning, diskussion och reflektion.Kurserna möter Transcelerate's kriterier för GCP- utbildning för sitepersonal.

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. 

Agenda:

  • Helsingforsdeklarationen och ICH GCP – Good Clinical Practice och övriga regelverk inom klinisk forskning
  • Organisation ansvar och roller i en klinisk prövning
  • Patentinformation och samtycke
  • Studiedokumentation – fokus på protokoll
  • Ansökan till Läkemedelsverket, Etikprövningsnämnden och andra instanser
  • Säkerhetsrapportering
  • Kliniska prövningsläkemedel – hantering och märkning
  • Datainsamling och CRF (case report form)
  • Essentiella dokument, arkivering, avtal
  • Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring

Deltagarantalet är maximerat till 25 per tillfälle. 
Frågor: Kontakta Bjorn.Ohlsson@skane.seTel: 046-275 23 46

Datum: 
Repetitionskurs tisdag 15 september 2020
Grundkurs torsdag 24 september 2020

Tid: 09.00–16.00

Plats: Digital utbildning via Teams. Länk till Teamsmötet kommer att skickas ut ca 1 vecka innan kursdatum till dem som anmält sig.

Kostnad: Kostnadsfritt

Anmälan: Kurserna är fulltecknade, bekräftelse har skickats till angiven e-postadress. Om du vill stå som reserv, kontakta Bjorn.Ohlsson@skane.se.