Utbildning i Good Clinical Practice (GCP)

Ett av våra uppdrag inom cancerprocesserna är att erbjuda våra patienter deltagande i kliniska studier. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier och läkemedelsprövningar.

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd tre utbildningstillfällen i GCP för att läkare och sköterskor inom cancervården ska kunna fungera som prövare och forskningssjuksköterskor. Att kombinera rollen som kontaksjuksköterska med rollen som forskningssköterska har visat sig fungera väl även på mindre enheter.

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. 

Agenda:

  • Helsingforsdeklarationen och ICH GCP – Good Clinical Practice och övriga regelverk inom klinisk forskning
  • Organisation ansvar och roller i en klinisk prövning
  • Patentinformation och samtycke
  • Studiedokumentation – fokus på protokoll
  • Ansökan till Läkemedelsverket, Etikprövningsnämnden och andra instanser
  • Säkerhetsrapportering
  • Kliniska prövningsläkemedel – hantering och märkning
  • Datainsamling och CRF (case report form)
  • Essentiella dokument, arkivering, avtal
  • Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring

Samma utbildning ges vid alla tillfällena. Deltagarantalet är maximera till 25 per tillfälle. Inga förkunskaper krävs.
Frågor: Kontakta Bjorn.Ohlsson@skane.se
Tel: 046-275 23 46

Datum: OBS alla tre tillfällen är fullteckande
- onsdagen den 4 april 2018, Gamla gästmatsalen på Medicon Village i Lund  
- tisdagen den 24 april 2018, Stadshotellet, Hässleholm 
- torsdagen den 30 augusti, Stadshotellet Hässleholm
Tid: 09.00–16.00
Kostnad: kostnadsfritt
Anmälan: Kurserna är fulltecknade, kontakta Björn Ohlsson om du vill vara reserv vid eventuellt återbud.

Sidan uppdaterad: 4 april 2018

Regionalt