Utbildning i Good Clinical Practice (GCP)

Ett av våra uppdrag inom cancerprocesserna är att erbjuda våra patienter deltagande i kliniska studier. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier och läkemedelsprövningar.

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd två utbildningstillfällen i GCP för att läkare och sköterskor inom cancervården ska kunna fungera som prövare och forskningssjuksköterskor. Att kombinera rollen som kontaksjuksköterska med rollen som forskningssköterska har visat sig fungera väl även på mindre enheter.

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. 

Agenda:

  • Helsingforsdeklarationen och ICH GCP – Good Clinical Practice och övriga regelverk inom klinisk forskning
  • Organisation ansvar och roller i en klinisk prövning
  • Patentinformation och samtycke
  • Studiedokumentation – fokus på protokoll
  • Ansökan till Läkemedelsverket, Etikprövningsnämnden och andra instanser
  • Säkerhetsrapportering
  • Kliniska prövningsläkemedel – hantering och märkning
  • Datainsamling och CRF (case report form)
  • Essentiella dokument, arkivering, avtal
  • Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring

Samma utbildning ges vid båda tillfällena. Deltagarantalet är maximera till 25 per tillfälle. Inga förkunskaper krävs.
Frågor: Kontakta Bjorn.Ohlsson@skane.se
Tel: 046-275 23 46

Datum: onsdagen den 4 april 2018, RCC Syd i Lund alternativt tisdagen den  24 april 2018, Stadshotellet, Hässleholm (välj datum nedan)
Tid: 09.00–16.00
Kostnad: kostnadsfritt
Anmälan: anmäl dig nedan senast den 1 mars 2018 

Deltar dag

Sidan uppdaterad: 15 december 2017

Regionalt