MENY

Workshop om kliniska studier i cancervården

Hur kan vi öka inklusionen av patienter i kliniska studier? Hur förena vårt uppdrag att i den kliniska vardagen också bedriva forskning? Vilket stöd kan Kliniska Studier Sverige - Forum söder och RCC Syd ge?

Datum: Torsdag 14 mars 2019
Tid: 09.30–16.00
Plats: Norra station, Hässleholm
Kostnad: Kostnadsfritt
Frågor: Bjorn.Ohlsson@skane.se, 046-275 23 46
Anmälan: Via formulär nedan, senast den 10 februari 2019

Målgruppen är såväl linjechefer som professionen inom cancervården i Södra sjukvårdsregionen.

Många av oss inom cancervården kan uppleva det svårt att förena klinik och klinisk forskning, men samtidigt är det ett av våra uppdrag enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Det finns också ett stort tryck från patientorganisationerna i denna fråga.

I denna workshop vill vi diskutera hur vi inom södra sjukvårdsregionen hur vi kan hjälpas åt att ge fler patienter inom cancervården möjlighet att delta i kliniska studier och lyfta fram olika hjälpmedel och goda exempel.
Workshopen är ett samarrangemang mellan Kliniska Studier Sverige – Forum Söder och Regionalt cancercentrum syd.

Preliminär agenda

  • Presentation av Klinisk Studier Sverige - Forum Söder
  • Multidisciplinära konferensers och forskningssjuksköterskans roll
  • Kontaksjuksköterskans roll
  • RCC:s modell för screening av patienter för kliniska studier
  • Presentation av verktyget Cancerstudier i Sverige
  • Goda exempel och framgångsfaktorer från regionen

Anmälan


Ansvarig redaktör: Mimi Taylor

Sidan uppdaterad: 8 oktober 2018