Workshop om kliniska studier i cancervården

Observera att lokalen är ändrad till Hotel Statt i Hässleholm!

Hur kan vi öka inklusionen av patienter i kliniska studier? Hur förena vårt uppdrag att i den kliniska vardagen också bedriva forskning? Vilket stöd kan Kliniska Studier Sverige - Forum söder och RCC Syd ge?

Datum: Torsdag 14 mars 2019
Tid: 09.30–16.00
Plats: Hotel Statt, Hässleholm
Kostnad: Kostnadsfritt
Frågor: Bjorn.Ohlsson@skane.se, 046-275 23 46
Anmälan: Sista datum för anmälan har passerat

Målgruppen är såväl linjechefer som professionen inom cancervården i Södra sjukvårdsregionen.

Många av oss inom cancervården kan uppleva det svårt att förena klinik och klinisk forskning, men samtidigt är det ett av våra uppdrag enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Det finns också ett stort tryck från patientorganisationerna i denna fråga.

I denna workshop vill vi diskutera hur vi inom södra sjukvårdsregionen hur vi kan hjälpas åt att ge fler patienter inom cancervården möjlighet att delta i kliniska studier och lyfta fram olika hjälpmedel och goda exempel.
Workshopen är ett samarrangemang mellan Kliniska Studier Sverige – Forum Söder och Regionalt cancercentrum syd. 

Program

09.00-09.30 Fika
09.30-09.40 Inledning. Lisa Rydén
09.40-10.00 Presentation av Kliniska studier Sverige Forum söder.
Ulf Malmqvist
10.00-11.00 Finansiering av kliniska studier.
Lisa Rydén, Gavyn Edmunds
11.00-11.15 Paus
11.15-11.45 Verksamhetschefens och länssjukvårdens perspektiv.
Claes Hjalmarsson
11.45-12.00 Kontaktsjuksköterska och forskningssjuksköterska.
Monica Olsson, Irene Karlsson
12.00-12.15 Cancerstudier i Sverige. Jan Sundberg
12.15-12.30 RCC:s förslag för ökad inklusion i kliniska studier.
Björn Ohlsson
12.30-13.15 Lunch
13.15-13.30 Hur arbetar vi vidare med att inkludera fler patienter i kliniska studier?
Redovisning av enkät och introduktion till
gruppdiskussion. Ulf Malmqvist
13.30-14.30 Gruppdiskussion
14.30-15.00 Kaffe
15.00-15.30 Redovisning av gruppdiskussion och summering.
Lisa Rydén, Ulf Malmqvist