Välkommen till Regiondag om MR Kristianstad, 9 nov 2017

MR har de senaste åren utvecklats till en av de viktigaste teknikerna för preoperativ utredning och stadieindelning inom cancervården. Samtidigt finns problem med tillgänglighet och behov av att skapa gemensamma MR-protokoll för att undvika att undersökningar behöver kompletteras eller göras om när patienter remitteras inom regionen.

Vi vill därför inbjuda alla som arbetar med MR i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland till en dag där vi kan diskutera hur vi kan förbättra och utveckla MR-verksamheten. Exempel på frågor vi vill belysa:

  • Hur ser den aktuella situationen ut när det gäller väntetider till MR? Hur kan vi hjälpas åt för att förbättra situationen?
  • Hur ser våra lokala MR-protokoll ut? Hur kan vi skapa gemensamma protokoll som fungerar i hela regionen?

Agenda:

9.00 - 9.30  Kaffe och fralla
9.30 - 9.45 Välkommen och inledning
9.45 -11.00 Rapport från regionens MR-sektioner med avseende på tillgänglighet, effekter av SVF, kompetensförsörjning.
11.15 - 12.00 Behov av gemensamma aktiviteter.
12.00 - 12.45 Lunch
12.45 - 14.30 MRT protokoll, underlag för gemensamma protokoll.
14.30 - 15.00 Fika
15.00 - 16.00 Tillskapande av ett regionalt MRT-nätverk. 

Datum: Torsdag 9 november 2017

Tid: 09.00–16.00

OBS - Ändrad plats: First Hotel Christian IV, Kristianstad, V Boulevarden 15, 291 31

Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, bokningspersonal inom MR i Södra sjukvårdsregionen

Kostnad: Kostnadsfritt

Anmälan: Anmälan är nu stängd

Sidan uppdaterad: 6 november 2017

Regionalt