Workshop basal MR Prostata – kurs Region Syd

MR prostata får en allt viktigare roll i diagnostiken av prostatacancer. Flera studier har visat att man kan hitta fler signifikanta cancrar och reducera fynd av lågriskcancer. Detta samtidigt som andelen benigna biopsier minskar.

Datum: Fredagen den 1 mars 2019. 
Tid: 09.00–13.00
Plats: Diagnostiskt centrum Malmö (Röntgenhuset) andra våningen rum 2005 + 2007
Kostnadsfritt.
Antal platser: 25 Urologer och 25 Radiologer. 
Anmälan: Sista dag för anmä'lan har passerats. Bekräftelse har skickats till den e-postadress som angavs i anmälan.

Program:

• MRT av prostata – förberedelser och undersökning

• Tolkning av bilder, T2, Diffusion, ADC och T1 dynamiskt med kontrast

• Svar enligt PiRAD

• Patientfall med tolkning av bilder

• Fusionsbiopsi med ultraljud, kognitiv, maskinell MR-ledd biopsi, hur och när?

• Lunchmacka och frukt serveras