Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)

PTNS är idag en etablerad behandlingsmetod för bland annat överaktiv blåsa och avföringsinkontinens. Metoden är relativt enkel att lära sig och förtjänar större spridning i vår region. Med denna workshop vill vi samla både er som har erfarenhet av metoden och er som vill lära er grunderna i PTNS.

Datum: Tisdag 15 oktober 2019
Tid: 09.30–15.00
Plats: MFC, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan: Anmälningstiden har gått ut.

Patienter med cancer i bäckenet drabbas inte sällan av funktionella besvär i efterförloppet i form av blås- och tarmrubbningar och PTNS kan då vara ett bra behandlingsalternativ. Behandlingen ges till urinträngningsläckage, täta urinträngningar, avföringsläckage och täta avföringsträngningar.
Vid denna workshop går vi igenom bakgrund, protokoll, utvärderingsinstrument, patientfall och tekniken hur man ger PTNS.

Workshopen är ett samarbete mellan Bäckenbottencentrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö och RCC Syd.

Program

09.30-10.00 Fika
10.00-10.45 PTNS vid blåsdysfunktion och tarmdysfunktion. Bakgrund, indikationer och vetenskaplig dokumentation.
11.00-11.30 PNTS – erfarenheter från de olika enheterna
11.30-12.00 PTNS –teknik och praktiskt utförande
12.00-12.45 Lunch
12.45- 14.30 Workshop. Praktiska övningar
14.30-15.00 Hur utvecklar och utvärderar vi PTNS gemensamt i Södra sjukvårdsregionen?