Manual läkemedelsuppföljning

Här finns dokument och manualer som du behöver i ditt arbete med registrering av användningen av nya cancerläkemedel i de regionala uppföljningsregistren.

Manualen för kvalitetsregistret för nya cancerläkemedel finns nu i en uppdaterad version (2.0).

Manual för arbetet med läkemedelsregistret, vers. 2.0 (pdf)

Följande rapport ligger till grund för uppföljning av läkemedelsanvändningen i läkemedelsregistret.

Utredning av former för nationell registrering av användning av nya cancerläkemedel (pdf, nytt fönster)

Dokument kopplade till det tidigare registret för läkemedelsuppföljning hos RCC Stockholm Gotland finns på den regionala sidan.

Faktaägare: Freddi Lewin
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 6 juli 2018

Regionalt