Support

För dig som har frågor eller behöver hjälp med cancerregistret. Kontakta din regionala support.

RCC Norr

Kerstin Rehn

registeradministratör

RCC Norr

 

Katarina Örnkloo

enhetschef

RCC Norr

RCC Stockholm – Gotland

Ingrid Månsson

registeradministratör

RCC Stockholm - Gotland

 

Anne Larsson

registeradministratör

RCC Stockholm — Gotland

RCC Syd

Christina Nilsson

registeradministratör

RCC Syd

 

Ann-Katrin Andersson

registeradministratör

RCC Syd

RCC Sydöst

Annette Palmberg

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Gabrielle Gran

registeradministratör

RCC Sydöst

RCC Uppsala Örebro

Carina Bodin

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

 

Anette Johansson

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst


Regionalt innehåll


 

Team cancerregistret

För att kvalitetsäkra och samordna frågor som rör cancerregistret i södra sjukvårdsregionen har en arbetsgrupp inrättats på RCC Syd.
Team Cancerregistret består av:

Klaus Bjerregaard

IT-samordnare

RCC Syd

Ann-Katrin Andersson

registeradministratör

RCC Syd

Christina Nilsson

registeradministratör

RCC Syd

Pernilla Kockum

registeradministratör

RCC Syd

Stefan Peterson

statistiker

RCC Syd

 Team Cancerregsitrets uppdrag

 • Samordna RCC Syds interna arbete som rör Cancerregistret*
 • Genomföra arbete som krävs inom ramen för CanINCA-projektet
 • Genomföra arbete på uppdrag av nationella Kodgruppen
 • Ta fram internt utbildningsmaterial (inkl plan för upplärning)
 • Informera internt om uppdateringar, tidsplaner etc
 • Administrera godkända önskemål om uttag ur Cancerregistret*
 • Aktivt arbeta för att Cancerregistret* används i forskningsprojekt och vid regionala kartläggningar och prognoser rörande olika cancerformers incidens och prevalens

Årligen upprätta och kommunicera årsplan för RCC Syds interna arbete med Cancerregistret* i syfte att säkra:

 • Dataleverans till Socialstyrelsen i rätt tid
 • kontinuerlig kvalitetssäkring av data i Cancerregistret* (plan och genomförande)
 • att korrigeringar i Cancerregistret* utförs vid behov
 • intern kompetensförsörjning gällande Cancerregistret*: Kodning, datauttag, historik, innehåll, uppbyggnad, analys.

Årligen ta fram en skriftlig rapport omfattande de aktiviteter som utförts inom ramen för uppdraget.

*i södra sjukvårdsregionen


Gemensam information uppdaterad: 11 januari 2018

Regional information uppdaterad: 8 september 2015

Regionalt