Datauttag

Uttag ur Cancerregistret på regional nivå ska godkännas av de landsting som uttaget omfattar. Ansökan om uttag ur Cancerregistret för ett eller flera landsting i södra sjukvårdsregionen ska skickas Region Skånes samrådsgrupp för kvalitetsregister, vårddatabaser och biobanker (KVB) som samordnar prövningsprocessen gentemot övriga landsting. 

Observera att godkännande från Etikprövningsnämnden krävs i vissa fall. Det ska då bifogas ansökan till KVB.
Länk till mer information om KVBs ansökningsprocess samt ansökningsformulär.

Beskriv önskat uttag, bifoga KVBs godkännande och skicka detta till kontaktpersonen på RCC Syd. Observera att RCC Syd inte kan lämna ut personuppgifter utan godkännande av KVB.

En förteckning/beskrivning av variablerna i cancerregistret finns här.

Vid frågor rörande uttag ur Cancerregistret på regional nivå, kontakta Regionalt cancercentrum syd på 046-275 21 83.

För enskild person: Begäran om utdrag av Dina personuppgifter

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) §26 har man som enskild person rätt att en gång om året kostnadsfritt få ett utdrag som visar vilka uppgifter som finns lagrade om en i olika register.
Begäran om utdrag ur Cancerregistret på regional nivå ska göras skriftligen till personuppgiftsombudet i Region Skåne som vidarebefordrar ärendet till RCC Syd:
Personuppgiftsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad

Uttag ur kvalitetsregister

Uttag ur något av kvalitetsregistren för cancer ska prövas och godkännas av den myndighet inom hälso- och sjukvård som har centralt personuppgiftsansvar för det aktuella registret.

Kvalitetsregister inom cancer (länk till ny sida)

Statistik

Nationell cancerstatistik

Sidan uppdaterad: 22 november 2016