Införande av SVF – redovisningar 2019

Regionala cancercentrum stödjer, stimulerar och håller samman arbetet med införandet av standardiserade vårdförlopp i respektive region. I det ingår att samordna och överlämna regionernas redovisningar till Socialdepartementet.