Goda exempel med standardiserade vårdförlopp

Att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården innebär en stor förändring för kliniker, mottagningar och medarbetare i vården. Här lyfter vi fram de som kommit en bit på vägen. Och de som jobbar på för att komma över hindren.

Från botten till toppen på två år

Olof och Erik misstänks ha prostatacancer. Anta att de startar sina SVF-utredningar samtidigt. Olof handläggs på något av de tio sjukhus som har längst ledtider. Erik opereras i Uddevalla. När Erik är opererad och klar, har Olof mellan 60 och 140 dagars väntan kvar. Hur gör Uddevalla för att åstadkomma Sveriges kortaste ledtider i SVF vid prostatacancer?Jesper Swärd, överläkare och sektionschef på urologsektionen på Uddevalla sjukhus.

År 2015 visade urologsektionen vid kirurgkliniken i Uddevalla goda kvalitetssiffror men långa väntetider.

– Vi bestämde oss för att försöka påverka ledtiderna. Vi gick igenom hela processen och såg två möjliga steg att påverka. Den största förändringen är övergången till ett flexibelt operationsschema som ständigt uppdateras utifrån vilka cancerpatienter som behöver opereras under veckan. Det berättar Jesper Swärd, överläkare och sektionschef på urologsektionen.

Läs hela artikeln: Från botten till toppen på två år

Berätta hur ni gör för att klara vårdförloppen

Många medarbetare ska tänka om och arbeta på andra sätt än idag, inte bara de som arbetar inom de vårdgrenar som brukar räknas till cancervården. Inte minst primärvården har en mycket viktig roll i arbetet med standardiserade vårdförlopp.

För att stimulera och inspirera vill vi spegla det omfattande förändringsarbete som pågår runt om i landet här på webben. Dels med exempel från er som sliter och släpar som värst för att komma igång och hitta nya arbetsformer. Dels med exempel från er som redan lyckats få ihop era processer och börjat utreda patienterna enligt standardiserade vårdförlopp.

Hör av er till info@cancercentrum.se om ni vill berätta er förändringsstory!

Faktaägare: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 12 juni 2018

Regionalt