MENY

Vårdförlopp alarmsymtom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Aptitlöshet, mättnadskänsla, viktnedgång