MENY

Vårdförlopp alarmsymtom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Laborationsavvikelser

 • AFP: Förhöjt värde som inte förklaras av leversjukdom ger välgrundad misstanke om testikelcancer.
 • Beta-hCG: Förhöjt värde ger välgrundad misstanke om testikelcancer.
 • Blödningsanemi (dvs. järnbristanemi) som inte förklaras av standardanemiutredningutan annan uppenbar orsak ger välgrundad misstanke om tjock- och ändtarmscancer.
 • Cyto- eller histopatologiska fynd utgör nästan alltid välgrundad misstanke om aktuell diagnos. Se respektive diagnosområde.
 • Hyperkalcemi kan ge misstanke om myelom. Se också allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer.
 • Hypogammaglobulinemi kan ge välgrundad misstanke om myelom tillsammans med symtom som tyder på myelom.
 • Hypoglykemi hos icke-diabetiker utan annan uppenbar orsak kan ge misstanke om neuroendokrin buktumör.

 • Koagulationsprover: Avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande blodstatus ger välgrundad misstanke om akut leukemi.
 • Lymfocytos i differentialräkning (> 10 x 109/L) ger välgrundad misstanke om maligna lymfom/KLL.
 • M-komponent kan ge välgrundad misstanke om myelom eller lymfom/KLL.
 • Monoklonala lätta kedjor i urinen >500 mg/dygn ger välgrundad misstanke om myelom.
 • Omogna vita blodkroppar i perifert blod (t.ex. blaster eller promyelocyter) ger välgrundad misstanke om akut leukemi.
 • PSA: Förhöjt PSA ger i vissa fall välgrundad misstanke om prostatacancer.
 • S-FLC kvot > 100 ger välgrundad misstanke om myelom.
 • SR: Hög SR kan ge misstanke om myelom. Se också allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer.
 • Se även anemi.
 • Patologiska laboratorievärden utan uppenbar förklaring, t.ex. lågt blodvärde, förhöjt alkaliskt fosfatas, förhöjd sänka eller förhöjt kalcium, se allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer.