MENY

Vårdförlopp alarmsymtom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Lymfkörtel, förstorad

  • Se maligna lymfom/KLL
  • Förstorad lymfkörtel i huvud-halsregionen, se även huvud- och halscancer.
  • Förstorade lymfkörtlar i ljumskarna i kombination med vissa symtom från penis kan ge välgrundad misstanke om peniscancer.
  • Knöl i ljumsken hos kvinnor över 40 år och hos immundefekta kvinnor oavsett ålder kan ge misstanke om vulvacancer.