MENY

Vårdförlopp alarmsymtom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Skelettsymtom

  • Bäckensmärta (frekvent återkommande) kan ge misstanke om äggstockscancer.
  • Ensidig svullnad eller vilovärk som kan härledas till skelettet kan ge misstanke om skelettsarkom.
  • Skelettsmärta kan ge misstanke om prostatacancer men även om myelom, särskilt skelettsmärtor i rygg eller bröstkorg/revben. Djup, bestående skelettsmärta utan annan uppenbar förklaring kan ge misstanke om skelettsarkom.