MENY

Gynekologisk cellprovtagning 50 år

Gynekologisk cellprovtagning är en av Sveriges mest framgångsrika screeningverksamheter som har räddat många kvinnors liv. Stora utvecklingsinsatser har genomförts och i år har ett helt nytt nationellt vårdprogram sett dagens ljus. Följ med på resan till nya vårdprogrammet och primärscreening med HPV.

Tag tillfället i akt och kom till dagen, då du får information om historiken, utveckling och forskning som har lett till hur vi arbetar idag, hur arbetet har räddat tusentals kvinnor, mammor och systrar.

  • Primärscreening HPV, som Region Skåne var bland de första att starta upp med; vad innebär det, hur kan detta göra cellprovtagningen ännu säkrare och att vi i ett tidigt skede upptäcker kvinnor som ligger i riskzonen att utveckla livmoderhalscancer.
  • HPV-vaccination, kommer pojkar att inkluderas i skolhälsovårdens vaccinationsprogram?
  • Vi visar det nyligen framtagna webbutbildningsprogram, som vi önskar att alla inom vårdkedjan cervixcancerprevention skall gå igenom.

Program

12.00-12.15 Registrering

12.15-12.20 Välkommen, Barbro Sjölander

12.20-12.35 Gynekologisk cellprovskontroll 50 år – en historisk överblick, Kristian Ahlström

12.35-12.50 Det är vi som har tagit proverna – Cellprovtagning ur barnmorskans perspektiv, Anna Palmstierna

12.50-13.05 Det är vi som har analyserat proverna, Annelie Leksell

13.05-13.20 Det är vi som har tagit hand om kvinnornas cellförändringar, Christer Borgfeldt

13.20-13.35 Varför ska vi undersöka om alla Sveriges kvinnor har HPV?, Christine Asciutto

13.35-13.50 Introduktion till Socialstyrelsens riktlinjer och det nya nationella vårdprogrammet, Christer Borgfeldt

13.50-14.35 Stående förtäring

14.35-14.55 Såhär har laboratoriearbetet förändrats, Ola Forslund

14.55-15.10 IT och organisatoriska förändringar, Thomas Lindén

15.10-15.25 Hur ska gynekologmottagningarna arbeta? Christine Asciutto 

15.25-15.40 Hur kommunicerar vi HPV-positivitet till kvinnorna?, Anna Palmstierna

15.40-15.55 Nya uppgifter för barnmorskan och mödrahälsovården, Helene Simonsson

15.55-16.20 Om HPV-vaccination, Adam Roth

16.20-16.45 Frågor via sms och paneldiskussion med samtliga föreläsare

16.45-17.00 Kaffe och mingel

 

Tid: 2 maj kl. 12.00-17.00

Plats: Sankt Gertrud i Malmö

Målgrupp: Personal från södra sjukvårdsregionen inom vårdkedjan cervixcancerprevention samt administratörer inom detta område. Du kan t.ex. vara barnmorska, cytodiagnostiker, patolog, dysplasibarnmorska, undersköterska, Bma, gynekolog eller kanslist.

Kostnadsfritt!

Vi önskar alla varmt välkomna! 

 

Kontakt

Anna Palmstierna
utvecklingsbarnmorska, RCC Syd
anna.palmstierna@skane.se
072-239 18 13


Faktaägare: Jenny Patera
Ansvarig redaktör: Jenny Patera

Sidan uppdaterad: 24 april 2018